PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

Üniversitemizden Haberler

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 30 Nisan’da Gerçekleştirildi!

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından 30 Nisan Salı günü 13:30-15:00 saatleri arasında Kuzey Kampüs F Blok Toplantı Salonu’nda “Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü” gerçekleştirilmiştir. Bilgi günü kapsamında araştırmacılara çağrısı açık olan Bireysel Burslar Programı ve Başvuru Süreçleri ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Bilgi günü araştırmacıların sorularının cevaplanması ile son bulmuştur.

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özer Selçuk'un “Kısıtlı İşbirliği Olan Devredilebilir Fayda Oyunları için Çözüm Kavramları” İsimli Projesi TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür. 

Devredilebilir Fayda Oyunları, oyuncu gruplarının işbirliği yaparak birbirleriyle rekabet ettiği durumları inceler. Bu oyunlar ile ilgili en temel soru, bütün oyunculardan oluşan büyük koalisyonun elde edeceği değerin belirli “adalet” kriterlerini gözeterek bireysel oyunculara nasıl dağıtılacağıdır. Bu projede oyuncuların bloklara bölünmesi ve bu blokların oyuncuların işbirliği imkânlarını kısıtlaması halinde, bu dağıtımın nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği incelenecektir. Projede oyuncuların ait oldukları blokları ne derecede temsil ettikleri üzerinden iki farklı yaklaşım ele alınacaktır. İlk yaklaşıma göre her bir oyuncunun ait olduğu bloğu tam olarak temsil ettiği, ikinci yaklaşıma göre ise bir bloğun temsiliyeti için bloğun üyesi tüm oyuncuların gerektiği kabul edilecektir.  Projenin sonuçları uluslararası ilişkiler, ticaret birlikleri, savunma antlaşmaları gibi birçok alana uygulanma potansiyeli taşımaktadır. 18 aylık projenin bütçesi 141.578 TL’dir.  

ETH Zürih Üniversitesi EU Grant Access Ofisi’ne Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi!

Üniversitemiz Proje Geliştirme & Koordinasyon Ofisi’nde uzman olarak çalışan Jale Arslan 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında ETH Zürih Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren EU Grant Access Ofisi’ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Çalışma ziyareti kapsamında Horizon 2020 Programı’nda halihazırda 400’den fazla proje yürütülmekte olan ETH Zürih Üniversitesi’nin EU Grant Access Ofisi’nin işleyişi, aktiviteleri ile ilgili bilgiler edinilmiş, karşılıklı deneyim paylaşımı gerçekleştirilmiştir.  Marie Curie Programı Ekibi, ERC Ekibi, Yasal & Finansal & İdari Konular Birimi yetkilileri ile de ayrıca görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında ayrıca ETH Global (Uluslararası İlişkiler Departmanı), Office of Research (Ulusal Fonlar Birimi), Student Exchange Office (Öğrenci Değişim Programları Ofisi) , Ielabs (Üniversite araştırmacılarının Spin-off’larının faaliyet gösterdiği laboratuvar) yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 4 Nisan Perşembe günü de Bern’de bulunan İsviçre Ulusal İrtibat Noktaları Ofisi Euresearch ziyaret edilmiş, İsviçre genelinde Ulusal İrtibat Noktaları’nın faaliyetleri hakkında bilgiler edinilmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında EU Grant Access Ofisi’nde ve Euresearch Ofisi’nde üniversitemiz ile ilgili ve Proje Geliştirme& Koordinasyon Ofisi’nin işleyişi, faaliyetleri ile ilgili bilgiler içeren sunum gerçekleştirilmiştir.  

Proje Döngü Yönetimi Eğitimi Düzenlendi!

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından 24 Ocak Perşembe günü 13:30-15:30 saatleri arasında Kuzey Kampüs F Blok Toplantı Salonu’nda Proje Döngü Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim kapsamında; araştırmacılara Proje Döngü Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve örnek proje bazında Mantıksal Çerçeve Matrisi oluşturma adımları ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. Eğitim araştırmacıların sorularının cevaplanması ile son bulmuştur.

Horizon 2020 Programı Bilgi Günü Gerçekleştirildi!

Horizon 2020 Programı Bilgi Günü etkinliği 10 Ekim Çarşamba günü 13:30-15:00 saatleri arasında Hekim Berke Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Araştırmacıların yoğun katılım sağladığı etkinlik kapsamında araştırmacılara Horizon 2020 Programı genel tanıtımı ve başvuru süreçleri ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Etkinlik araştırmacıların sorularının cevaplanması ile son buldu.