Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Kalkınma Bankaları

1- İslam Kalkınma Bankası

İKB Grubu; büyük bir çoğunluğun yararına olan, yerel ekonomileri destekleyebilecek ve sürdürebilecek faydalanıcılar yaratan projeleri ve işletmeleri desteklemektedir. Bu yaklaşımlar, grup önceliklerinin temelini oluşturmaktadır. Grup; kamu sektöründe üye ülkelerin kalkınma planlarını desteklemek amacıyla uzun vadeli ülke kredileri de sunmaktadır.

İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun odaklandığı alanlardan bazıları (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Altyapı: enerji üretimi ve temini, su temini, ulaşım ve sanitasyon
 • İnsani kalkınma: eğitim, sağlık, araştırma ve teknoloji
 • Finansman imkanları vasıtasıyla sektörün dönüşümü: Finansal aracılar vasıtasıyla KOBİ'lerin desteklenmesi  
 • Tarım: tarımsal işleme, sulama ve mahsul geliştirme, pazarlama ve depolama tesisleri, mikro kredi planları vb.

İLETİŞİM:
IsDB Regional Hub Türkiye (Istanbul)
Beybi Giz Plaza, Dereboyu Cad., Meydan Sokak, No:1, Kat: 31, Daire:122, Maslak, Sarıyer, Istanbul, Turkey
Tel:  + 90 212 234 81 00
Fax: + 90 212 234 81 52
Email: rhturkey@isdb.org

2- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

EBRD, KOBİ'lere ve belediyelere kredi sağlayan yerel ticari bankaları desteklemektedir. Mevcut olabilecek araçlar arasında kredi limitleri, bankadan bankaya krediler, yedek kredi imkanları ve yerel bankalardaki öz sermaye yatırımları sayılabilir. MKOBİ'ler, finansmana erişmek ve yerel gereksinimleri ve yatırım limitlerini kontrol etmek için doğrudan yerel bankalarla iletişime geçmelidir. EBRD bölgesindeki bu bankalardan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlanmaktadır.  Ek olarak, mevcut veya yeni işlerde genellikle %35 civarında öz sermaye katkıları gereklidir.

Yerel bankalar aracılığıyla kredi almak isteyen işletmeler şunları sağlamalıdır:

 • Bir şirketi kurmak veya genişletmek için sağlam iş planları.
 • Kanıtlanmış bir sicile sahip sağlam yönetim.
 • Pazarda rekabet edebilecek ürünler.
 • Sahipler/ortaklar hakkında bilgiler.
 • Mali tarih.
 • Teminat, ipotek vb. şeklinde teminat.
 • Sağlanan fonlar, orijinal iş planında belirtilen amaçlara kesinlikle uygun olarak kullanılmalıdır.
 • EBRD'nin yetkisine uygun olarak, bankalar tüm tekliflerin çevre sorunlarına gereken saygıyı göstermesini sağlar.
 • Çoğunluğu devlete ait şirketlere veya devlet garantili projeler için finansman sağlanamaz.

İLETİŞİM:
Istanbul Resident Office
Büyükdere Caddesi, 185 Kanyon Ofis Binası, Kat: 2 Levent 34394 Istanbul
Tel: +90 212 386 1100

3- Japonya İşbirliği Ajansı

Desteklenmiş projeler:

Enerji Tasarrufu Projesi

Proje Süresi: 2000-2005 (5 yıl)
Proje Amacı: Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) ve Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi (UETM) bünyesinde yürütülmekte olan enerji tasarrufu eğitim programlarının, kurulan model eğitim üniteleri ile hem donanım hem de teknik uzman desteği ile geliştirilmesi; EİE'nin enerji tasarrufu etüd programlarındaki mevcut konumunun güçlendirilmesi; enerji tasarrufu politikalarının geliştirilmesi ve bilinçlendirme etkinlikleriyle tüm ülkede enerji verimliğinin ve enerjinin rasyonel kullanımının artırılması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi (UETM), Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara

Denizcilik Eğitiminin Geliştirilmesi

Projesi
Proje Süresi: 2000-2005 (5 Yıl)
Proje Amacı: İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimli denizciler yetiştirmek için eğitim sisteminin ve Deniz Güvenlik Eğitim Merkezi'nin kurulması, yenilenmiş ve güncel bir eğitim sistemi oluşturarak denizcilerin uluslararası standartlarla buluşturulması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: Denizcilik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul

Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümleri Kurulması Projesi

Proje Süresi: 2001-2006 (5 yıl)
Proje Amacı: Otomasyon teknolojisi kullanan sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak ara-kademe teknisyen yetiştirmek amacıyla, bir yaygınlaştırma modeli olarak İzmir ve Konya Anadolu Teknik Liselerinde yeni bir eğitim sistemi kurulması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: İzmir Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi ve Konya Adil Karaağaç Anadolu Teknik Lisesi, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara

Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi

Proje Süresi: 2002-2006 (4 yıl)
Proje Amacı: Alt-proje A: Maden Kaynaklarının Aranması; MTA-Uzaktan Algılama Merkezi (UAM) ASTER ve PALSAR gibi ileri uzaktan algılama tekniklerinin maden arama çalışmalarında kullanılması ve elde edilen bilgi ve tecrübenin ilgili diğer kurumlarla ve eğitim programları çerçevesinde komşu ülkelerle paylaşılması; Alt-proje B: Doğal Afet ve Çevre Analizleri; Uzaktan Algılama Merkezi (UAM) ASTER ve PALSAR gibi ileri uzaktan algılama tekniklerinin doğal afetlerin belirlenmesi ve çevre analizlerinde ve elde edilen bilgi ve tecrübenin ilgili diğer kurumlarla ve eğitim programları çerçevesinde komşu ülkelerle paylaşılması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: Uzaktan Algılama Merkezi (UAM), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Enerji ve Tabî Kaynaklar Bakanlığı, Ankara

Karadeniz Kalkan Balığının Sürdürülebilir Yavru Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde Nisan 1997-Ekim 2004 tarihleri arasında "Karadeniz'de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" yürütülmüştür. Türkiye | Türkiye'de ilk kez kalkan balığı üretiminin gerçekleştirildiği projede, yavru balıkların bir kısmı araştırma kapsamında markalanarak Karadeniz'e bırakılmıştır. Yaklaşık 26 ay sürecek olan yeni projede kalkan balığının sürdürülebilir üretimi amaçlanmaktadır. Projede üretilecek yavruların bir kısmı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Trabzon ve Beymelek'teki tesislerinde büyütme denemelerde kullanılırken bir kısmı da yetiştiricilere deneme amaçlı dağıtılacaktır.

Afet Yönetimi Eğitimi Projesi

Proje Süresi: 2003-2005 (2 yıl)
Proje Amacı: 1999 depremleri sonrasında Türkiye | Türkiye'ye yönelik olarak 2000-2003 yılları arasında düzenlenen "Afet Önlemleri/Afet İyileştirmesi" eğitim programının bir uzantısı niteliğinde olan bu projede, Japonya'nın afet yönetimi alanındaki bilgi ve deneyimleri mülki idare amirleri aracılığıyla Türkiye | Türkiye'ye aktarılarak, afetin yıkıcı etkilerinin azaltılması.
Projeyi Yürüten Kuruluş: Strateji Merkezi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara

İLETİŞİM:

JICA Türkiye Ofisi
TANAKA Yuko, Başkan

Uğur Mumcu Cad. 88/3, B Blok
GOP, Çankaya, 06700 ANKARA 
Tel : 312-447 2530
Faks : 312- 447 2534

4- Japonya Kalkınma Bankası

Denizaşırı yatırım kredileri, Japon doğrudan yabancı yatırımlarını desteklemektedir. Krediler, Japon şirketlerine (yatırımcılar), denizaşırı Japon iştiraklerine (ortak girişimler dahil) ve yabancı hükümetlere veya bu tür denizaşırı iştiraklere sermaye iştiraki olan veya kredi sağlayan finansal kuruluşlara verilebilir.

İLETİŞİM:
SUZUKI Ryuta, Baş Temsilci

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. 
No:199/95, Levent 199, Kat (Floor) 20 
34394 Şişli/İstanbul
Tel No: 90-212-337-4060