Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

EUREKA-EUROSTARS

Mevcut Çağrılar: 

  • Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu (1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/1)
  • Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu (1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/2)

Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Çağrı kapsamında sunulan projelerde, sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabilecektir.

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Ulusal başvurular çağrı duyurularında bulunan çağrı takvimlerine göre https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.

Çağrı duyurusunda bulunan çağrı takviminde uluslararası çağrı takvimine ilişkin bilgiler de yer almaktadır.


Sermaye şirketleri için kuruluş bazlı ön kayıt kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversiteler için ön kayıt kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/2 çağrı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz

1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/1 çağrı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz

Ayrıca, buradan çağrı tanıtıcı sunuma ve ön proje başvurusu kılavuzuna ulaşabilirsiniz.