Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Era-Net

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında kullanılacak bir uygulama aracı olarak tasarlanan ERA-NET ile Programa üye ülkelerde Kamu-Kamu işbirliklerini destekleyerek, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu hedeflere katkı sunmak amacıyla AB Yenilik ve Teknoloji Programı Ufuk 2020 kapsamında ERA-NET Cofund Aracı geliştirilmiştir. AB 7. Çerçeve Programı’nda kullanılan ERA-NET ve ERA-NET Plus Araçlarının birleştirilmesiyle oluşturulan ERA-NET Cofund ile ulusal destek mekanizmalarının kullanıldığı ve uluslararası işbirliğinin sağlandığı ortak çağrılara çıkılması amaçlanmaktadır.

ERA-NET Cofund aracı projelerinde tipik bir Ufuk 2020 Programı çağrı ve destek süreci izlenir. Programa üye ülkelerin öncelikleri ve Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı strateji dokümanları göz önüne alınarak Ufuk 2020 Programı çalışma programlarında yayımlanan ERA-NET Cofund Aracı konularına, Programa üye ülkelerdeki ulusal fonlama kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları konsorsiyumlar tarafından projeler sunulur. Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler kapsamında ERA-NET Cofund ortak çağrısına çıkılır.  Avrupa Komisyonu, ERA-NET Cofund projesi kapsamında açılan ortak çağrıların sadece birincisi için proje ortakları tarafından oluşturulan ortak fon havuzuna ilave fon aktarır. Söz konusu katkı, fonlama ajansları tarafından kullanılır.

Ortak çağrıya, ERA-NET Cofund proje konsorsiyumunda yer alan en az üç ülkenin paydaşlarının bir araya gelerek çağrı sekretaryasına proje sunmaları beklenmektedir. Ortak çağrıda iki aşamalı başvuru ve değerlendirmede süreçleri uygulanır. Yapılan uluslararası değerlendirmelere ek olarak, fonlama ajansları tarafından ulusal paydaşlarına yönelik uygunluk değerlendirmesi ve teknik değerlendirme de yapılabilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan projelerde yer alan paydaşlara dair fonlama işlemleri tamamen fonlamayı yapacak kuruluşun iç işleyişine ve kurallarına göre gerçekleştirilir ve ortak bir fonlama söz konusu değildir. Fonlama yapıldıktan sonra ise proje ortağı her ülkedeki araştırma ekibi, kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişinde göre izlenir ve değerlendirilir.

Kaynak: Tübitak