Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Misyon-Vizyon

Misyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Rektörlüğe bağlı bir koordinasyon ofisi olup misyonumuz araştırmacılarımızın kreatif ve yenilikçi düşüncelerinin projelendirilmesi için bilgilendirilmeleri, ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanmalarını, katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamaktır. Kabul edilen projelerin tabi olduğu mevzuat ve üniversitemiz araştırma politikaları doğrultusunda başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde destek vermektir.

Vizyon

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi birimimiz, üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanlarda, destek kaynaklarından en fazla katma değeri elde eden üniversiteler arasında yer alması için faaliyetler düzenleyen, projeler yoluyla ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile ortaklıkları geliştiren bir koordinasyon ofisi olma vizyonuna sahiptir. Üniversitemiz araştırma politikası doğrultusunda nitelikli ve sürdürülebilir AR-GE faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi proje sayılarının arttırılması için sahip olduğu güncel ve bilimsel bilgiyi faaliyetlerine yansıtan, mevcut projelere ve fon kaynaklarına yönelik akademik kadro ve öğrencilere duyuruların yapılması, bilgilendirme günlerinin düzenlenmesi, mevcut fon kaynaklarına yönelik üniversitemiz bünyesinde uygun adayların belirlenmesi, destek ve danışmanlık sağlanması, sanayi- üniversite iş birlikleri gibi proje ortaklıklarının geliştirilmesi ve danışmanlık sağlanmasında gerekli rolü üstlenen bir Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi olmaktır.