PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

Horizon 2020 Programı

Horizon 2020; yaklaşık 72,5 milyar Avro’luk bütçesiyle Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini

güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yıllarını kapsayan AB’nin Araştırma ve Yenilik Çerçeve

Programıdır.

                                                  HEDEFLERİ

  • Avrupa’nın bilim alanında küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmek,
  • Anahtar teknolojilere büyük yatırımlarla inovasyonda endüstriyel liderliği güçlendirmek,
  • KOBİ’lere destek sağlamak,
  • İklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmayı sağlamak,
  • Yaşlanan Avrupa nüfusu ile mücadele 

Program

Bütçe (Milyar Avro)

Bilimsel Mükemmeliyet

22,3    %32

Endüstriyel Liderlik

15,5     %22

Toplumsal Sorunlara Çözümler

27        %38,5

Katılımın Genişletilmesi

0,74

Toplum İçin ve Toplum İle Bilim

0,42