PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

TEAMS2 Projesi ECHO Programı tarafından Desteklenecek!

03.01.2018

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı’nın TEAMS Projesinin Devamı Niteliğindeki TEAMS2-Training for Trainers for Emergency Medical Teams and European Medical Corps Projesi de Avrupa Birliği ECHO Program (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) kapsamında Desteklenecektir!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı’nın proje yürütücüsü, üniversitemizin proje ortağı olduğu TEAMS 2.0 - Training for Trainers for Emergency Medical Teams and European Medical Corps projesi Avrupa Birliği ECHO Program (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) kapsamında desteklenmeye uygun görülmüştür.

TEAMS (Training For Emergency Medical Teams and European Medical Corps) projesinin devamı niteliğindeki TEAMS 2.0 - Training for Trainers for Emergency Medical Teams and European Medical Corps Projesi 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup 24 ay sürecektir. Projenin toplam bütçesi 446 299 Avro, üniversitemizin projedeki bütçesi 48 851 Avro’dur. Projenin Türkiye sekretaryasını ve raportörlüğünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzm. Dr. Mehmet Koçak yürütecektir.

Afet durumlarında sağlanan standart tıbbi bakımın ve sağlık çalışanlarının hazırlığı konusundaki endişelerin arttığı gözlemlenen bir durumdur. Sağlıkçıların afet durumlarında uygulama ve lisans kapsamlarının dışında çalıştıkları ve takımların temel kapasitelerinin eksik olduğu ve lojistik desteklerden yoksun oldukları gözlemlendiğinden dolayı uluslararası acil sağlık ekiplerinin kalitesini ve katılımını arttırması amaçlanarak ilk aşamada Dünya Sağlık Örgütü’ nün şemsiyesi altında 2010 yılında Acil Medikal Takımları (Emergency Medical Teams – EMT) oluşturulmuştur. 2013 yılında EMT çalışma grubu “Felaket durumlarında yabancı sağlık ekipleri için sınıflandırma ve minimum standartlar (classification and minimum standarts for foreign medical teams in sudden onset disaster – Blue Book)” başlıklı kılavuzu yayınlamıştır. Avrupa Medikal Topluluğu (European Medical Corps – EMC) çatısı altında lojistik destek ekipleri, mobil laboratuvarlar, medikal taşıma, değerlendirme ve koordinasyon merkezi, yerel sağlık ekipleri tanımlanmıştır.

Blue Book kılavuzuna erişim için:

http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf 

Üniversitemizin ortak olarak yer aldığı TEAMS projesinin amacı kullanıma hazır ekiplerden EMC/EMT’ler oluşturarak farklı EMC/EMT gruplarında etkin olabilecek ve düşük gelirli ülkelerde uygulanabilir, standardize edilmiş, doğrulanmış ve uygun maliyetli bir eğitim paketi geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir. Proje 2017 Ocak itibarı ile başlamış olup 2018 Aralık ayı sonunda bitmesi planlanmaktadır. Projenin toplam bütçesi 928 074 Avro, üniversitemizin projedeki bütçesi 90 058 Avro’dur.

TEAMS projesinin devamı niteliğindeki TEAMS 2 projesinin amacı Eğiticilerin Eğitimi Programı geliştirerek deneyimsiz Acil Medikal Takımların (EMT) grup liderlerini eğitmek ve aynı zamanda grup liderlerine  TEAMS (Acil Medikal Takımları ve Avrupa Medikal Topluluğu Eğitimi) operasyonel eğitim paketinin nasıl daha efektif olarak kullanılabileceğini öğretmektir. Proje çıktısı inovatif eğitim materyallerinden oluşan yüz yüze bir eğitim modülü ve eğiticilerin eğitimi aktiviteleri odaklı simülasyon tabanlı egzersizler olacaktır. Proje sonucunda eğitilen Acil Medikal Takım Liderleri felaket kazazedelerinin daha iyi ilk yardım bakımı almaları için profesyonel takımlar kurulmasına katkı sağlayacaktır.

Araştırma konusu zengin olan ve birçok global eksiği bulunan “Afet Tıbbı” konusundaki bu projelere Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman da sonsuz destek vermektedir.