Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Projeler

PİLOT YEŞİL LABORATUVAR UYGULAMASI: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLTAM ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Yasin Karagöz yürütücülüğünde yürütülen Güdümlü BAP projemiz ile BİLTAM binası teras bölümüne 20 - 25 kW’lık kurulu güce sahip güneş paneli kurularak enerji üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle yıllık 84 adet ağacın kesilmesi önlenmiş olmakla birlikte 12,92 ton/yıl karbon salınımı engellenmiş olacaktır. Projemiz hayata geçirildiğinde 3937 $/yıl değerinde tasarruf yapılması öngörülmektedir. Yine projemiz kapsamında jel akülerle donatılmış bir elektrikli araç da yapılacaktır. Bu sayede kampüs içi evrak transferi kapsamında temiz enerji ile çalışan bir araç kullanılmış olacaktır. Böylelikle üniversitemiz yeşil kampüs olma yolunda bir adım daha ileriye giderek prestij kazanarak üniversitemizin tanınırlığı artmış olacaktır. Proje kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

ULUSLARARASI PROJELER

Fakülte/YO/MYO/
Merkez
Dış Kaynaklı
Proje Adı
Dış Kaynaklı
Proje Veren Kurum
Dış Kaynak Proje
Bütçesi
Dış Kaynak Proje
Başlama Tarihi
Dış Kaynak Proje
Bitiş Tarihi
Dış Kaynak Proje
Durumu
Edebiyat Fakültesi Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean’ — ‘JANET’ Horizon 2020  €170.000,00 2020 2025 Devam Ediyor
Tıp Fakültesi TEAMS 3.0 AB  €55.383,00 1.11.2020 2022 Devam Ediyor
Turizm Fakültesi Journeys-Empowerment through Exploration of Cultural Heritage Erasmus+  €114.925,00 2020 2023 Devam Ediyor

ULUSAL PROJELER

1 - TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Proje Adı Yürütücü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Türü Toplam Ödenek
Süper Hızlı Membran Biyoreaktör (SHMBR) Prosesiyle Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Organik Madde Geri Kazanımıyla Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Maksimize Edilmesi SENEM TEKSOY BAŞARAN 01.04.2020 01.01.2022 1001 - Araştırma ₺933.391,00
Termal Olarak İyileştirilmiş Uygulamalar İçin Arayüzey Isı Transferi Üzerindeki Yüzey Eğriliği Etkilerinin Araştırılması ALİ DİNLER 15.04.2020 15.10.2022 Uluslararası ₺405.411,68
Horseshoe Adasının Kıyısal Mikroalg ve Siyanobakterileri Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Kültür Kolleksiyonu Oluşturulması ve Kültüre Alınan Türlerin Genel Biyoteknolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi TURGAY ÇAKMAK 15.04.2020 15.04.2022 1001 - Araştırma ₺199.535,00
Osmanlı Klasik Dönem Matematiğindeki Alan Ve Hacim Hesaplama Çalışmalarının Konumu, Nitelikleri, Değeri Ve Seyri Ile Bunların Mimari Ve Askeri Sahalardaki Yansımaları ELİF BAGA 01.06.2020 01.06.2022 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) ₺356.002,68
On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama İBRAHİM HALİL ÜÇER 01.06.2020 01.02.2023 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) ₺1.080.694,68
17. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Arayışlarının Mahiyeti ve Yanyalı Esad Efendinin Katkıları HARUN KUŞLU 01.06.2020 01.06.2023 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) ₺511.714,68
Covid-19 Pandemisinin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkileri FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ 01.07.2020 31.12.2020 1001 - Araştırma ₺94.045,00
Prostat Kanserinde Pdl-1 Ekspresyonunun Regülasyonunda, Pi3k ve Jak/Stat Yolaklarının Etkisi ASIF YILDIRIM 15.11.2020 15.05.2021 1002 - Hızlı Destek ₺29.700,00
Açık Kaynak Kodlu Astrodinamik Yazılımına Yönelik Albedo Modülü Geliştirilmesi DEMET ÇİLDEN GÜLER 01.02.2021 01.02.2022 1002 - Hızlı Destek ₺20.550,00
Kanser Hücrelerinde Serin Metabolizmasının Moleküler Temelinin Araştırılması BURCU YÜCEL 01.04.2021 01.04.2024 1001 - Araştırma ₺586.700,00
Covid-19 Pandemi Sürecinde İstanbul'daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenomenolojik İnceleme AYŞE POLAT 01.06.2021 01.03.2022 1002 - Hızlı Destek ₺29.310,00
Helal Ürünlerde Sertifikanın Ve Ürün Özelliklerinin Etkisini Inceleyen Senaryo Bazlı Bir Deney DURSUN YENER 15.06.2021 15.10.2021 1002 - Hızlı Destek ₺7.500,00
10-Nanometre Altı Nano-FET'lerin Kuantum İletim Özelliklerinin Hesaplanabileceği Simülatörün Geliştirilmesi İBRAHİM GENÇ 01.11.2021 01.05.2024 1001 - Araştırma ₺703.235,00
Yarı-Riemannsal Uzay Formlarında 2-Korunumlu Paralel Normalize Ortalama Eğrilik Vektörüne Sahip Altmanifoldlar (Imusubmanifolds) RÜYA ŞEN 01.11.2021 01.11.2023 3501 - Kariyer ₺201.700,00
Meme Kanseri Hücrelerinde Tamoksifene Direnç Mekanizmasının Aşılmasında Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Endoplazmik Retikulum Stresi ve Apoptotik Mekanizmanın Potansiyel Terapotik Etkisinin İncelenmesi PINAR OBAKAN YERLİKAYA 15.11.2021 15.05.2023 1002 - Hızlı Destek ₺44.995,00
Diyabet Karşıtı Etkisi Bilinen PGC-1alpha Hedefli SR-18292 Molekülünün Tümör Baskılayıcı  Etkisinin Prostat Kanseri Hücre Modellerinde Araştırılması ÜMMÜHAN DEMİR 15.11.2021 15.11.2022 1002 - Hızlı Destek ₺55.425,19
Tüketicilerin Boykot Davranışlarını Anlama: Boykota Katılım ve Yabancı Şirketlerin Sürdürülebilirlik Problemleri ve Dini Orijinlerinin Etkilerini Inceleyen Senaryo Bazlı Bir Deney MERTCAN TAŞÇIOĞLU 01.12.2021 01.12.2022 1002 - Hızlı Destek ₺3.000,00
Duyguların Siyasal Karar Verme Süreçlerinde Kararsız Seçmen Üzerindeki Etkisi ALİM YILMAZ 01.04.2022 01.04.2023 1002 - Hızlı Destek ₺43.500,00
Erken Cumhuriyet Döneminde Türk-İspanyol İlişkilerinin Analizi (1923-1939) ESİN TÜYLÜ TURAN 01.05.2022 01.05.2024 BİDEB-2218 ₺54.988,00
Preterm Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme Paketinin Tam Emzirmeye Geçiş Süresi, Emme Başarısı ve Taburculuk Süresi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma AYNUR AYTEKİN ÖZDEMİR 01.06.2022 01.06.2023 1002 - Hızlı Destek ₺39.700,00
Salgın Hastalıkların Epidemiyolojik ve Ekonomik Açıdan Matematiksel ve Ajan Tabanlı Yöntemlerle Modellenmesi ve Simülasyonu HASAN GÜÇLÜ 01.06.2022 01.06.2024 1001 - Araştırma ₺397.352,00
N-Asetil Sistein (Nac) Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Alzheimer Hastalığındaki Terapötik Etkisinin In Vitro Ve In Vivo Modellerde Araştırılması NAGEHAN ERSOY TUNALI 15.06.2022 15.06.2025 1001 - Araştırma ₺794.940,00
Grafen Oksit ve İndirgenmiş Grafen Oksitin Miyelin Kılıf Sentezine Etkilerinin 3D Kültürde Gen Ekspresyon Seviyesinde İncelenmesi ve Hesaplamalı Olarak Moleküler Düzeyde Modellenmesi SALİHA ECE ACUNER ZORLUUYSAL 15.06.2022 15.06.2025 3501 - Kariyer ₺471.820,00
Eski Yunan Tarihyaziminda Dönüm Noktalari OĞUZ YARLIGAŞ 01.07.2022 01.07.2023 1002 - Hızlı Destek ₺30.550,00

2- TÜSEB DESTEKLİ PROJELER

PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BÜTÇE KURUM HİSSESİ
Ankilozan Spondilit Verilerinin Multi-omik Yaklaşımla İncelenmesİ M.ERKAN KARABEKMEZ 27.04.2020 27.02.2021 ₺144.000,00 ₺9.000,00
Melanom tedavisine yönelik bütünleşik bir yaklaşım: hesaplamalı yöntemler olan ilaç yeniden konumlandırma ve moleküler kenetlenme ile in vitro validasyon deneylerinin birleştirilmesi S.ECE ÖZBABACAN 27.04.2020 27.12.2021 ₺406.550,00 ₺27.050,00
İntegratif Bioinformatik Analizler Aracılığı ile Meme Kanserinde Yeni Epigenetik Biyobelirteçlerin Tanımlanması BERNA TAN 27.04.2020 27.03.2022 ₺227.156,00 ₺10.250,00

3 - BAP DESTEKLİ PROJELER

P.Türü Durum Proje Adı Yönetici Başlangıç Tarihi Muhtemel Bitiş Tarihi  Toplam Butce 
G. Araştırma Yürüyen Proje Polimerik Mikro/Nanogözenekli Malzemelerin Yüzeylerinin Kaplanması ve Madde Transferi/ Taşınımına Etkilerinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi DİLA KAYA 3.01.2020 3.07.2022  ₺  35.931,49
G. Araştırma Kapanmış Biberiyenin Rosmarinus officinalis bileşenleri olan karnozol ve karnosik asit türevlerinin bazı metabolik enzimler üzerine biyolojik etkilerinin araştırılması Doç.Dr. ZEYNEP KÖKSAL 3.01.2020 15.03.2022  ₺  33.332,97
Alt Yapı Kapanmış İMÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Kurulması Prof.Dr. BERNA TERZİOĞLU BEBİTOĞLU 9.01.2020 9.01.2022  ₺524.456,67
Alt Yapı Kapanmış Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Antenler ve Mikrodalga Tekniği Laboratuvarı Alt Yapı Projesi Prof.Dr. NİHAT KABAOĞLU 16.01.2020 16.01.2021  ₺274.019,60
Alt Yapı Kapanmış Biyomühendislik Bölümü Lisans Eğitimi için Gerekli Laboratuvar Altyapısının Oluşturulması Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA 16.03.2020 16.09.2020  ₺  74.999,62
G. Araştırma Yürüyen Proje Hedeflendirilmiş nanopartikül sentezi, karakterizasyonu ve amiloid toksisitesine etkisinin araştırılması  Doç.Dr. NAGEHAN ERSOY TUNALI 19.03.2020 19.09.2022  ₺  52.760,38
G. Araştırma Yürüyen Proje İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında aktivasyon belirteci olan Calprotectin ve Trimetilaminoksit moleküllerinin subklinik ateroskleroz göstergeleri ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi Doç.Dr. ŞEREF KUL 23.03.2020 23.03.2022  ₺  37.659,60
Alt Yapı Kapanmış Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Laboratuvarı Alt Yapısının Oluşturulması  Prof.Dr. NİHAT DİLSİZ 27.03.2020 27.03.2022  ₺185.424,01
Alt Yapı Kapanmış Nanofiber Üretim Laboratuvarı Kurulmasına Yönelik Altyapı Projesi Prof.Dr. MURAT KAZANCI 6.04.2020 6.07.2021  ₺161.857,40
G. Araştırma Yürüyen Proje Prostat kanserinde in vitro olarak yeni bir tedavi yaklaşımı geliştirme: Kanser metabolizması ve kanser kök hücre özelliklerinin birlikte hedeflenmesi Dr.Öğr.Üyesi ÜMMÜHAN DEMİR 9.04.2020 9.07.2022  ₺  45.411,46
G. Araştırma Kapanmış COVID19 VİRAL GENOMUNUN DİZİLENMESİ Prof.Dr. SADRETTİN PENÇE 20.04.2020 20.04.2021  ₺  49.999,68
B.Etkinlik Kapanmış Kapalı Sistemlerde Temel Kanunlar Kullanılarak Hasar Tespit Metoduna Dayalı İvmeölçer Kütle Çalışması Arş.Gör.Dr. TARIK TUFAN 11.08.2020 11.11.2020  ₺    1.800,00
B.Etkinlik Kapanmış Nanofluid esaslı PVT sistemine entegre yeni hidrojen üretim sisteminin deneysel çalışmaları Dr.Öğr.Üyesi HASAN KÖTEN 11.08.2020 11.11.2020  ₺    2.970,00
B.Etkinlik Kapanmış Kompleks sistemlerde emniyet risk yönetimi Öğr.Gör.Dr.Dr. GÜLSÜM KÜBRA KAYA 11.08.2020 11.11.2020  ₺    1.280,00
B.Etkinlik Kapanmış Endüstri 4.0 ile Üretim Sistemlerinin Entegrasyonu Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÖZTÜRK 11.08.2020 11.11.2020  ₺    1.210,00
Alt Yapı Kapanmış Üniversitemizin Bilgi-İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi Doç.Dr. SEVDA AVCI 24.09.2020 26.09.2022  ₺967.600,00
G. Araştırma Kapanmış Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında seftazidimavibaktam duyarlılığının invitro olarak araştırılması Doç.Dr. YASEMİN ÇAĞ 8.10.2020 8.05.2022  ₺  21.269,50
G. Araştırma Kapanmış Sistem Emniyet Mühendisliğinin Raylı Ulaşım Sistemlerinde Uygulaması Öğr.Gör.Dr.Dr. GÜLSÜM KÜBRA KAYA 2.11.2020 2.09.2021  ₺      496,65
Alt Yapı Kapanmış Lisans Programları için Modern Fizik Laboratuvarı Alt Yapı Projesi Prof.Dr. M. NUREDDİN TÜRKAN 16.11.2020 16.02.2022  ₺270.482,00
G. Araştırma Yürüyen Proje İslam Medeniyetindeki Bilimsel Bilginin Gelişim Sürecinin Bilim Aletleri Örnekliğinde Gösterimi Dr.Öğr.Üyesi TAHA YASİN ARSLAN 12.01.2021 12.03.2022  ₺  75.000,00
Süreli Yayın Destek Yürüyen Proje Medeniyet Medical Journal isimli süreli bilimsel tıp dergisinin yayınının sürdürülmesi 4 Prof.Dr. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU 25.02.2021 27.02.2023  ₺160.000,00
G. Araştırma Yürüyen Proje Gerçek tekstil endüstrisi atıksuyu arıtan aralıklı havalandırmalı membran biyoreaktörde eş zamanlı nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesinin optimizasyonu Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA 25.03.2021 27.03.2023  ₺  71.805,22
B.Etkinlik Kapanmış Düşük küresel ısınma değeri içeren yeni nesil soğutucu akışkanlar kullanarak buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin enerji analizi Dr.Öğr.Üyesi HASAN KÖTEN 26.03.2021 28.06.2021  ₺    1.000,00
Alt Yapı Kapanmış İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi için Gerekli Laboratuvar Altyapısının Oluşturulması Prof.Dr. VAİL KARAKALE 6.04.2021 6.06.2022  ₺404.520,24
G. Araştırma Yürüyen Proje METABOLİK SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ OBEZLERDE KAHVERENGİ YAĞ DOKU İLİŞKİLİ HORMON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr.Öğr.Üyesi HACER HİCRAN MUTLU 18.05.2021 18.11.2022  ₺  13.194,32
G. Araştırma Yürüyen Proje Enfeksiyonu Geçiren ve Aşılanan Bireylerde SARSCoV2ye Karşı Oluşan Antikor Dinamiğinin Araştırılması Prof.Dr. MÜCAHİDE ESRA KOÇOĞLU 24.05.2021 24.11.2022  ₺  20.908,80
B.Etkinlik Kapanmış Multipl Sklerozda farklı ifade edilen genler ve miRNA düzenleyicileri  Doç.Dr. NAGEHAN ERSOY TUNALI 1.07.2021 1.12.2021  ₺    2.000,00
Alt Yapı Kapanmış Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Laboratuvarı Altyapı Projesi Dr.Öğr.Üyesi AMMAR DAŞKIN 1.07.2021 1.11.2021  ₺411.159,20
G. Araştırma Yürüyen Proje Preeklamptik plasentada histopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemler ile patofizyolojik yolakların araştırılması Dr.Öğr.Üyesi ELİF GELENLİ DOLANBAY 6.09.2021 6.09.2022  ₺  49.998,60
Alt Yapı Yürüyen Proje Fizik Mühendisliği Lisans Eğitimi Elektronik Laboratuvarı Alt Yapı Projesi Prof.Dr. EMİNE CAN 2.11.2021 2.08.2022  ₺165.571,70
B.Etkinlik Kapanmış Nakagamim Sönümlemeli Kanallarda Yeniden Yapılandırılabilir Akıllı Yüzey Güçlendirilmiş Farksal Kaos Kaydırmalı Anahtarlama Yardımlı Ortam Tabanlı Modülasyon  Dr.Öğr.Üyesi ERDOĞAN AYDIN 23.11.2021 23.02.2022  ₺    1.626,00
Güdümlü Yürüyen Proje İstanbul Medeniyet Üniversitesinde lavabo sularının tuvaletlerde sifon suyu olarak kullanımını mümkün kılacak bir sistemin geliştirilmesi Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA 1.12.2021 1.12.2022  ₺  79.499,90
G. Araştırma Yürüyen Proje Düşük Gerilimli ve Düşük Güç Tüketimli Analog Devre Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi SİNEM KELEŞ 2.12.2021 4.12.2023  ₺    7.965,00
G. Araştırma Yürüyen Proje Görme Engelli Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Sınavında Yaşadığı Zorluklar: Matematik Sorularında Okuyucu Ne Söyler, Öğrenci Ne Anlar? EYÜP SEVİMLİ 3.12.2021 5.12.2022  ₺    2.000,00
T.Uzmanlık Yürüyen Proje Çekum Ligasyon ve Perforasyonu ile oluşturulmuş sepsis modelinde Hidroksiklorokin ve Çinko Tedavisinin Etkisi Doç.Dr. KURTULUŞ AÇIKSARI 20.12.2021 20.12.2022  ₺  10.319,80
Güdümlü Yürüyen Proje Şehirlerde çatı kullanımına uygun dikey eksenli zıt devinimli çift rotorlu 2 kWlık rüzgar türbin tasarımı ve imalatı ERCAN ERTÜRK 21.12.2021 21.12.2023  ₺  97.940,00
G. Araştırma Yürüyen Proje Türkiyede İşletme Eğitimine Yönelik Yükseköğretimin Amerikanizasyonu: Ford Vakfı, Harvard Business School ve İşletme İktisadı Enstitüsü Dr.Öğr.Üyesi AKANSEL YALÇINKAYA 21.01.2022 23.01.2023  ₺    3.450,00
G. Araştırma Yürüyen Proje İstanbulda Sokak Köpeklerinde Zoonotik Paraziter Hastalık Etkeni Olan Echinococcus granulosus Yaygınlığının Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi MESUT AKIL 28.02.2022 28.08.2023  ₺  44.639,48
Güdümlü Yürüyen Proje Güneş panellerinde sıcaklığın performansa etkisinin farklı saha uygulamaları üzerinden deneysel olarak incelenmesi Arş.Gör.Dr. ALTAY ARBAK 1.03.2022 1.09.2023  ₺101.980,00
Alt Yapı Yürüyen Proje Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Laboratuvar Eğitimi Altyapısının Güçlendirilmesi Doç.Dr. TURGAY ÇAKMAK 8.03.2022 8.03.2023  ₺345.734,90
Alt Yapı Yürüyen Proje Biyomühendislik Bölümü Lisans Laboratuvar Altyapısının İyileştirilmesi Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA 11.04.2022 11.10.2023  ₺347.382,56
G. Araştırma Yürüyen Proje Testis kanserinde endoglin CD105 ve stanniocalcin1 moleküllerinin prognostik etkisi Dr.Öğr.Üyesi MEFTUN ÇULPAN 15.04.2022 15.04.2023  ₺  42.174,00
B.Etkinlik Yürüyen Proje İşte Güçlenme Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini Azaltır mı Bir Araştırma Doç.Dr. BİLAL ÇANKIR 11.05.2022 11.11.2022  ₺      998,00
B.Etkinlik Yürüyen Proje EVALUATION OF SCATTERING RADIATION IN BRACKETS ON PERIAPICAL RADIOGRAPHY (BRAKETLERDEKİ RADYASYON SAÇILIMININ PERİAPİKAL RADYOGRAFİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ) Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEN KARABİBER 17.05.2022 17.08.2022  ₺    2.980,00
G. Araştırma Yürüyen Proje Tarımsal Atıklardan Gazlaştırma Yöntemiyle Hidrojen Üretimi  Arş.Gör.Dr.Dr. DUYGU GÜNDÜZ HAN 7.06.2022 7.06.2024  ₺  45.000,00
K. Dışı Teşvik Yürüyen Proje Beş Boyutlu Gelecek Doç.Dr. FARUK BAL 7.06.2022 7.12.2023  ₺  76.700,00
G. Araştırma Yürüyen Proje Deka'dans: Yıkımın Estetiği Doç.Dr. ÖZLEM OĞUZHAN 7.06.2022 8.05.2023  ₺  75.000,00

4 - ÜYK DESTEKLİ PROJELER

Proje Adı Proje Yürütücüsü-Proje Görevlileri Proje Tarihleri
“Sosyal Medya ve Gençler: Tehlikeyi Biliyor muyuz?” / Üsküdar Belediyesi Doç. Dr. Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR’ün Aralık 2021
“Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin ve Huzurevinde Görev Yapan Sağlık Personellerinin Kolorektal Kanser ve Kolorektal Kanser Tarama Programı Hakkında Bilinçlendirilmelerine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi” /Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı (KASEV)’de Doç. Dr. Turgut Tunç EREN’in 01 Şubat-28 Şubat 2022
“Yeşil Egzersizle Sağlıklı Yaşlan Projesi”/Prof. F. Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi ve Maltepe Huzurevi’nde Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER ile araştırmacılar Prof. Dr. Aygül YANIK, Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖLMEZ, Doç. Dr. Nesrin İLHAN, Dr. Öğr. Üyesi Gülin ÖZTÜRK ÖZKAN, Arş. Gör. Emel METE ve Arş. Gör. Gülser CİNBAZ’ın 01.03.2022-01.08.2022
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen “Kanser Hastası Yakınlarının Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarına Yönelik Farkındalık Geliştirme”/ Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde Doç. Dr. Fırat ERDOĞAN 19 Mart 2022 ve 26 Mart 2022 Cumartesi günleri
“Huzurevinde görev yapan sağlık personellerinin yara bakımı hakkında bilinçlendirilmesine yönelik” sosyal sorumluluk projesi/ Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı (KASEV)’de Doç. Dr. Turgut Tunç EREN’in 15 Mart-15 Nisan 2022
“Afet Sonrası Psikososyal Destek Gönüllüleri“ adlı projede / Türkiye Kızılay Derneği’nde Doç. Dr. Aynur GÖRMEZ’in 11.04.2022 tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay süre ile
“Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarına Yönelik Farkındalık Geliştirme” projesini / Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARADELİ 01 Nisan 2022-30 Nisan 2022 tarihleri arasında
Tiyatro ile Krizlere Karşı Afet Bilgi Düzeyi ve Farkındalığının Kazandırılması Projesi” ve “Tiyatro ile Çatışma Çözüm Becerisinin Kazandırılması Projesi’ Doç. Dr. Rujnan TUNA ile araştırmacılar Prof. Dr. Ayşe OKANLI, Doç. Dr. Aynur AYTEKİN, Doç. Dr. Nesrin İLHAN, Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Cemile SAVCI ve Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER’in 01.04.2022-31.12.2022 tarihleri arasında
Genç Mühendisler, Kim Korkar Matematikten” temalı “Gençlerle Doğadaki Sihirli Matematik Dünyasına Yolculuk” adlı proje Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU ile Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Betül HİÇDURMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Sefa Anıl SEZER 05.04.2022-06.05.2022
“Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı Farkındalıkların Artırılması Eğitimi” isimli sosyal sorumluluk projesi/ Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde Doç. Dr. Füsun EKŞİ’nin 20 Mayıs/ 27 Mayıs/02 Haziran/ 09 Haziran 2022 tarihlerinde
“Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Üyelerinin Prenatal Genetik Tanı ve Tarama Testleri ve Genetik Danışmanlık” isimli proje/KAHEV Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ GÜLEÇ’in 28 Mayıs 2022, 04 Haziran 2022, 18 Haziran 2022 ve 25 Haziran 2022 tarihlerinde
“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)” kapsamında gerçekleştirilecek “Operasyonel Modal Analiz” projesi bünyesinde / Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlköğretim Okulu’nda Doç. Dr. Mücahit NAMLI ve Prof. Dr. Fuat ARAS’ın 07.06.2022 tarihinden itibaren iki haftada 1 (bir) gün
“Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi”/ Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Öğr. Gör. Dr. Özlem AKARSU, Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN, Öğr. Gör. Dr. Zeynep ARDIÇ ve protokolde yer alan araştırmacılar 30.05.2022-30.07.2022 tarihleri arasında
“Sanatın Göçü: Türkiye’ye Göç Eden Suriyeli Sanatçılar ve Kültürel Etkileşimler” / İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı Doç. Dr. Uğur Zeynep GÜVEN 25.04.2022-31.10.2022
“Geriatrik (Yaşlı) Popülasyonda İşitme Değerlendirmesi”, “Geriatrik Popülasyonda Denge Değerlendirmesi”, “Geriatrik Popülasyonda Orta Kulak ve Östaki Fonksiyonlarının Değerlendirmesi” ve “Geriatrik Popülasyonda Tinnitus (Çınlama) Değerlendirmesi” / Üsküdar Belediyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MUTLU, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Başak MUTLU ve Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka CESUR ile öğretim elemanı Arş. Gör. Merve TORUN TOPÇU 08.07.2022-08.11.2022
“Engelsiz Aile Engelsiz Toplum” / Üsküdar Belediyesi Doç. Dr. Erkan MESCİ 15 Ağustos 2022-15 Kasım 2022
“Geriatrik Popülasyonda İşitme Kaybının Araştırılması”/  Üsküdar Belediyesi Dr. Öğr. Üyesi Serdal ÇELİK 08 Temmuz 2022-08 Kasım 2022
Belediyelerde Kurum Kültürü ve İç Kontrol Etkileşiminin Araştırılması” / Üsküdar Belediyesi Doç. Dr. Ayşe Nilgün ERTUĞRUL 01 Eylül-01 Aralık 2022
“Adölesanlarda Sağlık Davranışlarına Yönelik Farkındalık Geliştirme” / Üsküdar Belediyesi Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÜSTÜN’ün 15 Eylül-15Ekim2022
Darüşşafaka Cemiyeti Maltepe Huzurevinde Yaşayan  Yaşlı  Yetişkinlerde  Karotis  Sistemin Hemodinamik  Değişikliklerinin  Renkli  Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi” / Darüşşafaka Cemiyeti Maltepe Huzurevi’nde Dr. Öğr. Üyesi Başak ATALAY 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre  ile
Darüşşafaka Cemiyeti Maltepe Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Yetişkinlerde Abdominal Aortanın ve Anevrizma Varlığının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi” / Darüşşafaka Cemiyeti Maltepe Huzurevi’nde Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜNDÜZ’ 15.09.2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile
“Sorularım Var: Öğrenciler Soruyor, Akademisyenler Cevaplıyor" / Üsküdar İlçe Müftülüğü Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri DEMİR, Arş. Gör. Ali Taha ORDU, Arş. Gör. Betül GENAN, Arş. Gör. Fatma Büşra ÇOBAN, Arş. Gör. Furkan DEMİR, Arş. Gör. Hatice Kübra ARSLAN, Arş. Gör. Rabia Hacer BAHÇECİ, Arş. Gör. Sümeyra Hatice SANDIKÇI, Arş. Gör. Zeyneb Nur KIZILKAYA 01.06.2023-15.06.2024