Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

TÜBİTAK-TAGEM Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrıları

14.09.2022

Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkanların çıktı odaklı ve bütüncül olarak  yönetilmesi  amacıyla, Türkiye  Bilimsel ve Teknolojik  Araştırma  Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu iş birliği ile “Tarımsal Araştırmalar” başlığı altında, ekosistem paydaşlarının potansiyellerinin ülkemiz gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği   hedeflerine   ulaşması ve Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla, ortak öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları belirlenmiş ve Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliklerini hedefleyen iki farklı çağrı tasarlanmıştır:

"1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları"na tabi olacak çağrı kapsamında; sonuç odaklı, yüksek yaygın etki potansiyeline sahip özgün temel/uygulamalı araştırma projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

"1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Usul ve Esasları" na tabi olacak çağrı kapsamında; çıktı odaklı, kısa süreli, ülkemizde ihtiyaç duyulan, dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik yenilikçi yönü olan uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projeleri desteklenecektir.

İlgili çağrılara sunulacak projelerin çevrim içi başvuru onaylarının tamamlanması için son tarih 3 Ekim 2022 saat 23.59, çevrim içi başvurusu tamamlanmış olan projelerin elektronik imza işlemleri için son tarih ise 6 Ekim 2022 saat 23.59 olarak belirlenmiştir.

Başvurular https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

Çağrılara ilişkin çağrı metinlerine aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

1003 programı Çağrı Metni:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1003_tagem_cagri_metni.pdf

1005 programı Çağrı Metni:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1005_tagem_cagri_metni.pdf

Ayrıntılı bilgi için:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Serkan TUNA – serkan.tuna@tubitak.gov.tr - 0 312 298 1266

Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK – meltem.soydan@tubitak.gov.tr - 0 312 298 1264

Dr. Mustafa Emre SARI – emre.sari@tubitak.gov.tr - 0 312 298 1265

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

Süeda ERTAŞ - sueda.ertas@tarimorman.gov.tr - 0 312 307 6040

Dr. Nesrin KURTAR BOZBIYIK - nesrin.bozbiyik@tarimorman.gov.tr - 0 312 307 6015