Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Marie Sklodowska Curie Alanı, Değişim Programı (Staff Exchanges) Çağrısı Açıldı!

12.10.2022

text

Değerli Araştırmacılarımız, 

Araştırmacılara uluslararası dolaşım ve cazip kariyer imkanları sunan Marie Sklodowska Curie Alanı (MSCA) Değişim Programı - Staff Exchanges (SE) 2022 Çağrısı açıldı!

MSCA Değişim Programı kapsamında, Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşturulacak konsorsiyumlarla araştırma, teknik ve idarî personel değişimleri yapılması; böylece ortak bir araştırma projesi yürütülmesi ve uluslar/sektörler arası bilgi/teknoloji transferi sağlanmasını hedeflemektedir. Değişime katılacak personel her tecrübe seviyesinde olabilmektedir (kariyerinin başında, kıdemli, teknik, idarî vs). Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere kurumuna geri dönüşünün sağlanması gerekmektedir.

Toplam proje süresi 4 yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli olmak şartıyla kurumlar arası personel değişimleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde organize edilmelidir. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi her araştırmacı için 1 aydan az olmamak kaydı ile bölünerek 4 yıllık proje süresine yayılabilir. 

Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır. Dolaşımda olan araştırmacının maaşı kurumu tarafından ödenmeye devam ederken, Avrupa Komisyonu’ndan ek destek verilmektedir. Dolayısıyla proje kapsamında yeni personel işe alımı beklenmemektedir; ortak kurumlarda çalışmakta olan personelin görevlendirilmesi esas alınır. Proje ortaklarında en az 1 aydır çalışmakta olan araştırma personeli, idarî ve teknik personel proje kapsamında değişime katılabilir. Araştırma ve eğitim giderleri kalemi proje yürütülürken oluşacak araştırma masrafları için kullanılırken; kurumların projenin idari masrafları için kullanabileceği idari mâliyetler bütçesi bulunmaktadır.

Çağrı ayrıntılarına dair bilgilendirmeyi burada bulabilirsiniz. Başvurular Avrupa Komisyonu'na ait "Funding and Tenders Portalı" üzerinden doğrudan Avrupa Komisyonu'na (online) yapılmaktadır. Dokümanlar, çağrıya ait güncellemeler ve başvuru linkleri 6 Ekim'de başvuru sayfasında yayınlanmıştır.

Çalışma Programı'na buradan, 2022 yılı başvurularında kullanılacak olan taslak dokümana buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru sürecinde muhakkak Başvuru Rehberi dokümanını inceleyiniz. Çağrıya 8 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

Koordinasyonu Türkiye'deki kurumlardan sağlanacak projeler için TÜBİTAK tarafından sağlanan Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na başvurmaları önerilir. (Söz konusu destekle ilgili gelişmeleri web sayfasından takip edebilirsiniz.)

Sorularınız için: ncpmobility@tubitak.gov.tr