Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Chist-Era Projesi 2022 Yılı Açık Bilim Çağrısı Açıldı!

21.09.2022

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Çağrı metnine buradan ulaşılabilmektedir. Bu çağrı tüm araştırma alanlarına hitap etmektedir.

2022 Yılı Açık Bilim Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir.

CHIST-ERA IV ERA-NET 2022 yılı Açık Bilim Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

  1. Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.chistera.eu/call-ord-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
  2. Çağrıya sunulabilecek projelerde beklenen araştırma konusu:
  • Açık ve Yeniden Kullanılabilir Araştırma Verileri ve Yazılımları -  Open & Re-usable Research Data & Software (ORD))
  1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
  2. Proje süresi en fazla 24 ay olabilir.
  3. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 2 Milyon TL ile desteklenebilecektir.
  4. CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):  14 Aralık 2022 17:00 (Orta Avrupa Saati).
  5. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ (ozlem.gezicikoc@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için https://www.chistera.eu/chist-era-call-ord-newsletter adresine kayıt olmaları önerilmektedir.
  6. Ortak arama için https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022 adresi kullanılabilir. Ayrıca CHIST-ERA IV projesi tarafından çağrı hakkında çevrim içi bilgilendirme günleri ve ağ kurma etkinlikleri düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.