PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

CHIST-ERA Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!

27.11.2018

CHIST-ERA III (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın tam üye olduğu bir ERA-NET Projesidir.

Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. Bu amaçla CHIST-ERA Proje Konsorsiyumu tarafından düzenli olarak ortak uluslararası çağrılara çıkılmaktadır. 

2018 Yılı Çağrı Konuları

Proje kapsamında 15 Ekim 2018 tarihinde açılan 2018 Yılı Çağrısı ile iki konuda araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır:

  1. Yapay Zeka Uygulamaları için Analog Hesaplama (Analog Computing for Artificial Intelligence),
  2. Dinamik Ağlarda Akıllı Dağıtık Hesaplama (Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks)

Konu başlıklarının teknik detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Özel Şartları

CHIST-ERA 2018 çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer alacak, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir. CHIST-ERA projesinde yer alan, ulusal fon sağlayan kuruluşlardan, 2018 çağrısına katılacak ve ortak araştırma projelerine ulusal fon sağlayacak kuruluşlar Çağrı Duyurusu ile belirtilmiştir.

CHIST-ERA 2018 Yılı Çağrısı’na başvurular iki aşamalı olarak gerçekleşecektir.

Çağrıya başvuran ülkemiz araştırma ekipleri tüm konsorsiyum olarak gerçekleştirecekleri uluslararası başvurunun yanında kendi araştırma projeleri için ulusal başvuru olarak TÜBİTAK’a da başvuru yapacaktır. Ulusal ve uluslararası başvurular elektronik ortamda gerçekleşecektir.

İlk aşama uluslararası başvuru 15 Ocak 2019 tarihinde (17h00 CET) kapanacaktır.

Uluslararası çağrı için: ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili güncel  http://www.chistera.eu/call-2018-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Henüz (14 Kasım 2018) uluslararası başvuru ekranı açılmamıştır. Sistem açıldığında ilgili bağlantı burada sunulacaktır.

TÜBİTAK Başvurusu ve Destek Programı Hakkında Bilgi

CHIST-ERA III Projesi 2018 Yılı Çağrısı'na katılacak Türkiye’den başvuran akademik araştırmacılar (üniversiteler, araştırma enstitüleri vb.) TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek olup, firmalar TÜBİTAK TEYDEB 1509 Programı kapsamında desteklenecektir.

ARDEB 1001’den faydalanacak araştırma ekipleri için not: Ulusal başvurular için başvuru ekranı henüz açılmamıştır. Sistem açıldığında ilgili bağlantı burada sunulacaktır.

Çağrıya başvurmayı planlayan bütün ekiplerin proje yürütücüsü ile irtibata geçmesi önerilmektedir.

Ortak Arama/Ortak Olma

Çağrı sayfasında yer alan Ortak Arama Aracı (Partner Search Tool) vasıtasıyla ortak arama duyurusu oluşturabilir,  proje fikrinize uygun ortaklar arayabilir ve ortak arayan konsorsiyumlar ile niyet beyanınız vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz. Tüm niyet beyanları çağrı sayfasında yer alan bağlantı vasıtasıyla incelenebilmektedir.

Daha detaylı bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/chist-era-projesi-2018-yili-cagrisi-acildi