Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

CETPartnership 2022 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı!

29.09.2022

Değerli Araştırmacılarımız,
 
TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Ortak Fonlama Ortaklığı (Co-funded Partnership) projesi olup 2022 yılı çağrısı 14/09/2022 tarihinde açılmıştır. İlgili çağrı iki aşamalı olup bu kapsamda, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.
CETPartnership 2022 çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen ve Geçiş İnisiyatifi (TRI) olarak adlandırılan konu başlıları kapsamındaki çağrı modülleri aracılığıyla projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Proje önerileri için tek bir çağrı modülü seçilmelidirBahse konu TRI’lar ve altlarında yer alan çağrı modülleri ise aşağıdaki gibidir:
TRI 1: Entegre Avrupa net sıfır emisyon enerji sistemi
Call Module 1: TRI1 PowerPlanningTools
Call Module 2: TRI1 RESDemoPowerflex
TRI 2: Gelişmiş sıfır emisyonlu güç teknolojileri
Call Module 1: TRI2 Advancing RE technologies for power production through cost reduction
Call Module 2: TRI2 Breakthrough R&D to increase RE power technologies efficiency
TRI 3: Depolama teknolojileri, yenilenebilir yakıtlar ve CCU/CCS ile iklim nötrlüğü sağlama
Call Module 1: TRI3 CCU/CCS technologies
Call Module 2: TRI3 Hydrogen and renewable fuels
TRI 4: Verimli, sıfır emisyonlu ısıtma ve soğutma çözümleri
Call Module : TRI4 Heating & Cooling
TRI 5: Entegre bölgesel enerji sistemleri
Call Module : TRI5 Integrated Regional Energy Systems
TRI 6: Entegre endüstriyel enerji sistemleri
Call Module : TRI6 Industrial energy systems
TRI 7: Yapılı Çevrede (built Environment) entegrasyon
Call Module 1: TRI7 R&I in clean energy integration in the built environment
Call Module 2: TRI7 Solutions to energy transition in the built environment
Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, başvurulan CETPartnership çağrı modülüne katılan en az üç farklı ülkeden (en az ikisi AB üyesi veya Ufuk Avrupa Asosiye ülkeden olmak üzere) ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu çağrıya, ülke şartının sağlanması durumda üçüncü tarafların da katılım sağlaması mümkündür.
Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine, hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Uluslararası başvuru sistemine ilişkin detaylar için lütfen tıklayınız.
Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.
Uluslararası başvuru süreci dahlinde çağrıya kapsamında gerekli görülen dokümanlara ve ülkelerin TRI’lara katılım durumunu gösteren matrise erişmek için lütfen tıklayınız.
Çağrıya ilişkin CETPartnership sekretaryası tarafından gerçekleştirilen sunuma buradan ulaşabilirsiniz.
Çağrıya yönelik ağ kurma faaliyetlerine yönelik b2match platformu oluşturulmuştur. Bu sayfa aracılığıyla konsorsiyum kurmak adına görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.
TÜBİTAK ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.
Ulusal başvurular sadece e-imzalı olacak şekilde alınmaktadır. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Çağrı Takvimi:
 
Aşama
Tarih
1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci
 
Çağrının ilan edilmesi ve açılması
14.09.2022
1. aşama uluslararası başvuru için son tarih
(1. aşama başvuruları https://cetp-submission.mur.gov.it/ adresi üzerinden yapılacaktır)
23.11.2022
(14:00, CET)
TÜBİTAK PBS üzerinden
(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih
 
02.12.2022
(TSİ: 17.30)
TÜBİTAK PBS üzerinden
(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih
02.12.2022
(TSİ: 17.30)
1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi
Ocak 2023
 
2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci
 
2. aşama uluslararası başvuru için son tarih
20.03.2023
(14:00, CET)
Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi
Haziran 2023
2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden
(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru
TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.*
 
Projelerin başlaması
Projelerin başlama tarihi
Eylül 2023

 
Çağrı ile ilgili Uluslararası Süreçler (CETP 2022 Ortak Çağrısı) için İletişim Bilgileri:
Ad Soyad: Hanife TUZCUOĞLU
E-mail: ncpenergy@tubitak.gov.tr // cetp@tubitak.gov.tr  Tel: (0)312 298 11 26
 
Çağrı ile ilgili Ulusal Süreçler (ARDEB 1071) için İletişim Bilgileri:
Ad Soyad: Ersin TURAN
E-mail: ersin.turan@tubitak.gov.tr  Tel: (0)312 298 12 06