PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

Üniversitemizden Haberler

Üniversitemizin İlk Ufuk 2020 Programı Projesi, Prof. Dr. Hasan Güçlü’nün MIDIDP İsimli Projesi Marie Sklodowska Curie Programı Kapsamında Desteklenecek!

Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı’ndan öğretim üyemiz Prof. Dr. Hasan Güçlü’nün “MIDIDP: Modeling Infectious Diseases in Dynamic Populations with Relocation and Refugeeism” (Sığınmacı ve Mülteci Problemi Olan Dinamik Toplumlarda Bulaşıcı Hastalıkların Modellenmesi) isimli projesi Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Marie Sklodowska Curie Bireysel Burslar kapsamında desteklenmeye uygun görülmüştür. Proje üniversitemizin Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenecek ilk projesidir. Prof. Dr. Hasan Güçlü proje kapsamında üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Işıl Maral ile birlikte demografi ve göç verilerini kullanarak bilgisayar ortamında ülkemizin ve Avrupa ülkelerinin sanal modellerini oluşturacak; bu popülasyonlar üzerinde grip ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların simülasyonlarını gerçekleştirecektir. Proje ekibi ayrıca mültecilerin veya göç ederek yer değiştirmiş grupların salgınlara etkisinin yanında yerel salgınların bu gruplar üzerine etkisini de araştıracak ve risk hesapları yapacaktır.Toplam bütçesi 158.000 Avro olan 2 yıllık projede öğretim üyelerimiz Pittsburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi ve Boston Northeastern Üniversitesi ile ortak çalışacaklardır.

Ufuk2020 Programı Bilgi Günü Gerçekleştirildi!

İMÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi-TÜBİTAK işbirliği ile Ufuk2020 Programı Bilgi Günü Güney Kampüs Aşık Paşa Konferans Salonu’nda 1 Aralık Cuma günü 9:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. İlginin ve katılımın yoğun olduğu etkinlik Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Cihan’ın açılış konuşması ile başlamıştır. Ardından TÜBİTAK Sağlık Alanı Ulusal İrtibat Noktası Özge Özay Ufuk2020 Programı Genel Tanıtımı ve Başvuru Süreçleri sunumları kapsamında araştırmacılara Ufuk2020 Programı genel yapısı, fon kaynakları, başvuru süreçleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarmıştır. Verilen kahve molasının ardından TÜBİTAK Seyahat Destekleri Sorumlusu Damla Or Ceyhan; Destek ve Ödül Programları sunumları ile katılımcılara proje başvurusu öncesinde verilen TÜBİTAK destekleri ve proje kabul edildikten sonra verilen TÜBİTAK ödülleri ile ilgili detaylı bilgiler vermiştir. Daha sonra Özge Özay Sağlık Alanı’na yönelik sunumu ile katılımcılara açık olan sağlık alanı çağrıları hakkında bilgiler vermiştir ve etkinlik araştırmacıların sorularının cevaplanması ile son bulmuştur. 


Erasmus+ Yükseköğretim Programı Bilgi Günü Gerçekleştirildi!

İMÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından 13 Aralık Çarşamba günü 13:30-15:00 saatleri arasında Güney Kampüs Aşık Paşa Konferans Salonunda “Erasmus+ Yükseköğretim Programı Bilgi Günü” gerçekleştirilmiştir. Bilgi günü kapsamında katılımcılara “Erasmus+ Genel Tanıtımı, başarı oranlarının yüksek olduğu Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları sunumları ile detaylı bilgiler aktarılmıştır.