PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

Ulusal/Uluslararası Fonlar

Erasmus+ Programı 2019 Program Rehberi ve Teklif Cagrisi Yayinlandi!

2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu.
Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.
Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

 1. Ülke Merkezli Projeler
 2. Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)

1.Ülke Merkezli Projeler

2.Merkezi Projeler

 • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
 • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR,EN)
 • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)
 • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
 • Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)
 • Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TR,EN)
 • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
 • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
 • KA3 Politika Reformlarına Destek
  Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:
 • Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN)
 • Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN)
 • Jean Monnet (TR,EN)
 • Spor Destekleri
 • İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)
 • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)
 • Küçük İşbirliği Ortaklıkları

2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 2019 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:

Proje Türü

Başvurulacak Yer

Son Başvuru Tarihi

Bilgi İçin

                Proje Türü

                                                                       Başvurulacak Yer                                      Son Başvuru Tarihi                                                                          Bilgi İçin

KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

5 Şubat 2019

www.ua.gov.tr

30 Nisan 2019

www.ua.gov.tr

1 Ekim 2019

www.ua.gov.tr

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

5 Şubat 2019

www.ua.gov.tr

5 Şubat 2019

www.ua.gov.tr

5 Şubat 2019

www.ua.gov.tr

5 Şubat 2019

www.ua.gov.tr

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

14 Şubat 2019

Yürütme Ajansı

KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

5 Şubat 2019

www.ua.gov.tr

30 Nisan 2019

www.ua.gov.tr

1 Ekim 2019

www.ua.gov.tr

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

21 Mart 2019

www.ua.gov.tr

21 Mart 2019

www.ua.gov.tr

21 Mart 2019

www.ua.gov.tr

21 Mart 2019

www.ua.gov.tr

Bilgi Ortaklıkları

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

28 Şubat 2019

Yürütme Ajansı

Sektörel Beceri Ortaklıkları

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

28 Şubat 2019

Yürütme Ajansı

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

7 Şubat 2019

Yürütme Ajansı

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

     24 Ocak 2019

Yürütme Ajansı

KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları)

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

5 Şubat 2019

www.ua.gov.tr

30 Nisan 2019

www.ua.gov.tr

1 Ekim 2019

www.ua.gov.tr

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

Teklif çağrısı yayınlanmadı

Yürütme Ajansı

Teklif çağrısı yayınlanmadı 

Yürütme Ajansı

Teklif çağrısı yayınlanmadı

Yürütme Ajansı

ÖZEL EYLEMLER

Jean Monnet (Özel Eylem)

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

22 Şubat 2019

Yürütme Ajansı

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

4 Nisan 2019

Yürütme Ajansı

Erasmus+ 2019 Yılına Ait Teklif Çağrısı için: http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/erasmus-2019-yılına-ait-teklif-çağrısı.pdf?sfvrsn=0
Erasmus+ 2019 Program Rehberi (EN) için: http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/erasmus-2019-program-rehberi-(en).pdf?sfvrsn=0

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Çağrısı

TÜBİTAK’ın, 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ilk çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır.

CoCirculation programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenecektir.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 5 yıl süre ile yürütülecek olan proje kapsamında 4 ayrı çağrı yayınlanacak ve her çağrıda 25 olmak üzere toplam 100 Türk ya da yabancı araştırmacı yurt dışından Türkiye’deki akademi ve sanayi kuruluşlarına araştırma yapmak üzere davet edilecektir.

Araştırmacılar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum/kuruluşlarında yürütmek üzere başvuru yapabilir. Mülteci statüsündeki araştırmacılar ve akademik olmayan (büyük sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar için esnetilmiş başvuru şartları bulunmaktadır. Araştırmacılar 6 aya kadar mevcut kuruluşlarından farklı bir kuruluşta görevlendirilebilecektirler. Ayrıca engelli araştırmacıların ek ihtiyaçları için de ek destek imkânı sağlanabilecektir.

Programın toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup, bu bütçenin %45’i Avrupa Komisyonu’nca karşılanacaktır. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaş ve 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecektir.

Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.html  adresinden 3 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla yapılabilmektedir. Program hakkında detaylı bilgilere http://cocirc2.org.tr/  adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri Yayınlandı!

Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum Programları çağrı metinleri yayınlandı.

2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir.

Çağrı metinlerine aşağıda yer alan program sayfalarını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4004

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4005

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı: http://bilimiz.tubitak.gov.tr/

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4007

4004, 4005 ve 4007 programlarına yapılacak başvurular http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 3 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında elektronik imza ile alınacaktır.

4006 programı başvuruları ise http://bilimiz.tubitak.gov.tr/  adresi üzerinden 22 Ekim – 22 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.