PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ

Misyon-Vizyon

Misyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, rektörlüğe bağlı bir koordinasyon birimi olup TÜBİTAK, SAN-TEZ, İSTANBUL KALKINMA AJANSI, KOSGEB, DPT, TUBA, vb. ulusal kaynaklı proje destek kurumları ile FP7, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, UNDEP, DÜNYA BANKASI, NATO, AVRUPA BİRLİĞİ (ULUSAL AJANS) vb. uluslararası proje fon kaynaklarından daha fazla destek alabilmek üzere; proje sunma potansiyelinin arttırılması, başvuruların hayata geçirilmesi ve bu konuda araştırıcıların teşvik edilerek eğitimden geçirilip yönlendirilmesi amacına dönük olarak hizmet vermektedir.

Vizyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, ulusal ve uluslararası proje fonlarından üniversitemizin hak ettiği en yüksek değerlerdeki oranlarda destek almasını sağlamak üzere bu konuda ilk sıralardaki Yüksek Öğretim Kurumları  arasında yer almayı vizyon edinmiş bir koordinatörlüktür.